serwis informacyjny
Struktura organizacyjna
KSRG
MONITORING
Prawne podstawy dziaŁania
 • Podstawa prawna funkcjonowania Komendy Miejskiej PSP w Jeleniej Górze
 • Regulamin KM PSP w Jeleniej Górze
 • KADRA KIEROWNICZA KM PSP W JELENIEJ GÓRZE
 • Oświadczenia majątkowe
 • Zamówienia publiczne
 • Plan zamówień publicznych
 • Przetarg na dostawę materiałów pędnych
 • RODO
 • Klauzula informacyjna
 • klauzula informacyjna - skargi i wnioski w KM PSP w Jeleniej Górze
 • klauzula informacyjna - monitoring wizyjny
 • SPRAWOZDANIA FINANSOWE
 • ROK 2018
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Rejestr zmian w BIP

  Rejestr zmian na stronie BIP
  2014-02-21 13:54:43 publikacja: Odpowiedź na zapytanie do SIWZ
  kategoria: Przetarg nieograniczony na dostawę paliwa
  Dodanie załącznika

  2014-02-21 13:54:30 publikacja: Odpowiedź na zapytanie do SIWZ
  kategoria: Przetarg nieograniczony na dostawę paliwa
  Dodanie publikacji

  2014-02-18 12:10:35 kategoria:Przetarg nieograniczony na dostawę paliwa Modyfikacja kategorii

  2014-02-18 12:10:24 kategoria:Przetarg nieograniczony na dostawę paliwa Modyfikacja kategorii

  2014-02-18 12:09:34 publikacja: Dostawa materiałów pędnych do pojazdów i sprzętu silnikowego KM PSP w Jeleniej Górze
  kategoria: Przetarg nieograniczony na dostawę paliwa
  Modyfikacja stopki publikacji

  2014-02-18 12:09:23 publikacja: Dostawa materiałów pędnych do pojazdów i sprzętu silnikowego KM PSP w Jeleniej Górze
  kategoria: Przetarg nieograniczony na dostawę paliwa
  Modyfikacja stopki publikacji

  2014-02-18 12:08:53 kategoria:Przetarg nieograniczony na dostawę paliwa Dodanie kategorii

  2014-02-18 12:06:39 publikacja: Dostawa materiałów pędnych do pojazdów i sprzętu silnikowego KM PSP w Jeleniej Górze
  kategoria: Przetarg nieograniczony na dostawę paliwa
  Modyfikacja stopki publikacji

  2014-02-18 12:05:38 publikacja: Dostawa materiałów pędnych do pojazdów i sprzętu silnikowego KM PSP w Jeleniej Górze
  kategoria: Przetarg nieograniczony na dostawę paliwa
  Modyfikacja stopki publikacji

  2014-02-18 12:04:17 publikacja: Dostawa materiałów pędnych do pojazdów i sprzętu silnikowego KM PSP w Jeleniej Górze
  kategoria: Przetarg nieograniczony na dostawę paliwa
  Dodanie publikacji

  2013-12-09 12:48:43 publikacja: Wymagania organizacyjno – techniczne dotyczące uzgadniania sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji poża
  kategoria: MONITORING
  Modyfikacja treści publikacji

  2013-12-09 12:48:06 publikacja: Wymagania organizacyjno – techniczne dotyczące uzgadniania sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji poża
  kategoria: MONITORING
  Modyfikacja treści publikacji

  2013-12-09 12:47:32 publikacja: Wymagania organizacyjno – techniczne dotyczące uzgadniania sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji poża
  kategoria: MONITORING
  Modyfikacja treści publikacji

  2013-12-09 12:45:33 publikacja: Wymagania organizacyjno – techniczne dotyczące uzgadniania sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji poża
  kategoria: MONITORING
  Modyfikacja treści publikacji

  2013-12-09 12:45:07 publikacja: Wymagania organizacyjno – techniczne dotyczące uzgadniania sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji poża
  kategoria: MONITORING
  Modyfikacja treści publikacji

  2013-12-09 12:44:23 publikacja: Wymagania organizacyjno – techniczne dotyczące uzgadniania sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji poża
  kategoria: MONITORING
  Dodanie publikacji

  2013-12-09 12:37:46 kategoria:MONITORING Modyfikacja kategorii

  2013-12-09 12:37:32 kategoria:MONITORING Dodanie kategorii

  2013-06-10 14:13:10 publikacja: Zakończenie postępowania kwalifikującego
  kategoria: Nabór na stanowisko stażysta
  Modyfikacja treści publikacji

  2013-06-10 14:12:54 publikacja: Zakończenie postępowania kwalifikującego
  kategoria: Nabór na stanowisko stażysta
  Modyfikacja treści publikacji

  1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16   |   17   |   18   |   19   |   20   |   21   |   22   |   23   |   24   |   25   |   26   |   27   |   28   |   29   |   30   |   31   |   32   |   33   |   34   |   35   |   36   |   37   |   38   |   39   |   40   |   41   |   42   |   43   |   44   |   45   |   46   |   47   |   48   |  49   |   50   |   51   |   52   |   53   |   54   |   55   |   56
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra