serwis informacyjny
Struktura organizacyjna
KSRG
MONITORING
Prawne podstawy dziaŁania
 • Podstawa prawna funkcjonowania Komendy Miejskiej PSP w Jeleniej Górze
 • Regulamin KM PSP w Jeleniej Górze
 • KADRA KIEROWNICZA KM PSP W JELENIEJ GÓRZE
 • Oświadczenia majątkowe
 • Zamówienia publiczne
 • Plan zamówień publicznych
 • Przetarg na dostawę materiałów pędnych
 • RODO
 • Klauzula informacyjna
 • klauzula informacyjna - skargi i wnioski w KM PSP w Jeleniej Górze
 • klauzula informacyjna - monitoring wizyjny
 • SPRAWOZDANIA FINANSOWE
 • ROK 2018
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • MONITORING

    Wymagania organizacyjno – techniczne dotyczące uzgadniania sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji poża

  Informuję, że z dniem 9 grudnia 2013r. wprowadzam w użytkowanie „Wymagania organizacyjno – techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
  w Jeleniej Górze sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze przy
  ul. Sudeckiej 2”.

  Do pobrania Zarządzenie oraz Załącznik nr 1

                                                                        Komendant Miejski

                                                   Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze

                                                               mł. bryg. mgr inż. Jerzy Sładczyk


  Lista załączników
  1. zarzadzenie
  2. zalacznik_nr1
    udostępnił Michał Jeremenko dnia 2013-12-09
    opracował Michał Jeremenko dnia 2013-12-09
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra