serwis informacyjny
Struktura organizacyjna
KSRG
MONITORING
Prawne podstawy dziaŁania
 • Podstawa prawna funkcjonowania Komendy Miejskiej PSP w Jeleniej Górze
 • Regulamin KM PSP w Jeleniej Górze
 • KADRA KIEROWNICZA KM PSP W JELENIEJ GÓRZE
 • Oświadczenia majątkowe
 • Zamówienia publiczne
 • Plan zamówień publicznych
 • Przetarg na dostawę materiałów pędnych
 • RODO
 • Klauzula informacyjna
 • klauzula informacyjna - skargi i wnioski w KM PSP w Jeleniej Górze
 • klauzula informacyjna - monitoring wizyjny
 • SPRAWOZDANIA FINANSOWE
 • ROK 2018
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMóWIENIA PUBLICZNE   \  PRZETARG NA DOSTAWę MATERIAłóW PęDNYCH

    Przetarg na dostawę materiałów pędnych dla KM PSP w Jeleniej Górze

  Przetarg na dostawę materiałów pędnych do pojazdów i sprzętu silnikowego KM PSP w Jeleniej Górze


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o przetargu
  2. SIWZ.doc
  3. SIWZ.pdf
  4. Wyjaśnienia do SIWZ 21.05.2019
  5. Informacja z otwarcia ofert
  6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Radosław Fijołek dnia 2019-05-14
    opracował Radosław Fijołek dnia 2019-05-14
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra