serwis informacyjny
Struktura organizacyjna
KSRG
MONITORING
Prawne podstawy dziaŁania
 • Podstawa prawna funkcjonowania Komendy Miejskiej PSP w Jeleniej Górze
 • Regulamin KM PSP w Jeleniej Górze
 • KADRA KIEROWNICZA KM PSP W JELENIEJ GÓRZE
 • Oświadczenia majątkowe
 • Zamówienia publiczne
 • Plan zamówień publicznych
 • Przetarg na dostawę materiałów pędnych
 • RODO
 • Klauzula informacyjna
 • klauzula informacyjna - skargi i wnioski w KM PSP w Jeleniej Górze
 • klauzula informacyjna - monitoring wizyjny
 • SPRAWOZDANIA FINANSOWE
 • ROK 2018
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • STRUKTURA ORGANIZACYJNA

     Regulamin KM PSP w Jeleniej Górze


  Lista załączników
  1. Regulamin organizacyjny KM PSP w Jeleniej Górze
  2. Struktura KM PSP w Jeleniej Górze
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-01-30
    opracował Administrator BIP dnia 2012-01-30
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Struktura organizacyjna Komendy Miejskiej w Jeleniej GGórze rze


  W skład komendy miejskiej wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:

  1. Wydział operacyjno – szkoleniowy symbol – MR
  2. Wydział kontrolno – rozpoznawczy   symbol – MZ
  3. Sekcja organizacyjno – kadrowa symbol – MO
  4. Sekcja Logistyczna symbol - MT
  5. Sekcja finansów symbol – MF
  6. Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Nr 1 symbol – JRG-1
  7. Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Nr 2 symbol – JRG-2


  W ramach Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1 utworzony jest posterunek z siedzibą w budynku Miejskiej Służby Ratowniczej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowarach – 58 – 530 Kowary ul. Zamkowa 2a

  Komendantowi miejskiemu podlegają bezpośrednio:
  1) sekcja organizacyjno - kadrowa;
  2) sekcja finansów;
  3) sekcja logistyczna;

  Zastępca komendanta miejskiego nadzoruje:
  1) wydział operacyjno-szkoleniowy;
  2) jednostki ratowniczo – gaśnicze;
  3) wydział kontrolno – rozpoznawczy.  Lista załączników
  1. Regulamin KM PSP w Jeleniej Górze
  2. Struktura KM PSP w Jeleniej Górze
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-02-17
    opracował Administrator BIP dnia 2012-01-30
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra